Skip to main content

Ondersteuning

Welkom in het aanvraagsysteem van het K.F. Hein Fonds.
Meer informatie over de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning vindt u op onze website

Buurtinitiatieven, Studiebeurzen, Registraties
Kies A voor:
[1] een aanvraag voor een Buurtinitiatief
[2] een aanvraag voor een Studiebeurs

[3] een registratieverzoek voor een organisatie
[4] een registratieverzoek voor een nieuwe contactpersoon van een organisatie. Dit is vereist om een aanvraag te kunnen indienen. Alleen een account aanmaken is niet voldoende.

Individuele Noden, Projectondersteuning, KIEM
Let op: voor deze regelingen is voorafgaande registratie nodig (klik daarvoor op A).

Kies B voor:
[1] een aanvraag voor Individuele Noden
[2] een aanvraag voor het algemene Fonds
[3] een aanvraag voor KIEM.

Uitsluitend op uitnodiging kan langs deze weg ook een aanvraag worden ingediend voor het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht (dit is een besloten aanvraagregeling). Zie: https://cultuurinnovatiefonds.nl.