Skip to main content

KIEM

Let op: voor de meeste regelingen is voorafgaande registratie nodig.

Het gezamenlijke loket van K.F. Hein Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht en Elise Mathilde Fonds voor kleinschalige projecten qua biodiversiteit, natuur en duurzaamheid.

Contact

Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, via 030-258 3991 of utrecht@cultuurfonds.nl

Toelichting

Loket voor natuurinitiatieven met rechtsvorm. Vrijwilligersinitiatieven die zich als stichting of vereniging inzetten voor projecten die de natuur en duurzaamheid vergroten in de openbare ruimte, steunen wij via KIEM. Met KIEM kan voor natuurprojecten bij één loket van drie fondsen tegelijk een bijdrage gevraagd worden. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen en onderhouden van roofvogelnestkasten in de regio of het aanleggen van paddenpoelen. Ook natuureducatieprojecten steunen we graag via KIEM, bijvoorbeeld door het plaatsen van informatiebordjes en paaltjes in natuurgebieden, of het aanschaffen van materiaal om populaties van dieren (dassen, grutto's, reeën) te kunnen monitoren.
Zie voor meer informatie de website: https://kiemutrecht.nl