Skip to main content

STUDIEBEURZEN

Let op: voor de meeste regelingen is voorafgaande registratie nodig.

Voor een bijdrage in de kosten van studieverblijf in het buitenland. Voor studenten van Utrechtse onderwijsinstellingen.

Contact

Neem voor vragen over deze regeling contact op met Janneke Fernhout of kijk op de website van het K.F. Hein Fonds

Toelichting

Studenten die in het kader van hun studie in Nederland voor een periode naar het buitenland gaan voor een studie, onderzoek of stage kunnen eenmalig een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Ieder kwartaal is er een beperkt budget voor studiebeurzen beschikbaar. Zorg ervoor dat een aanvraag op tijd (uiterlijk drie maanden vóór vertrek) en volledig wordt ingediend. De hoogte van onze beurs is afhankelijk van o.a. de kwaliteit van de aanvraag, de financiële noodzaak, de bestemming en het reële tekort, maar is nooit hoger dan € 1.200. Als het tekort groter is, zal er tijdig aanvullende financiering gezocht moeten worden, bv. bij andere (studie)fondsen. We zien dat graag terug in de aanvraag. Wil je weten of je in aanmerking komt voor een Beurs Buitenland? Lees dan de voorwaarden op onze website.